picto-mail picto-mail picto-mail picto-mail picto-mail

Poznajmy się

Założyciel i dyrektor firmy Franpolia, Olivier Dubois, po ukończeniu studiów we Francji i Stanach Zjednoczonych pełnił wyższe funkcje handlowe i menadżerskie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Pracował dla grupy Total i dla branży środowiskowej grupy Engie. W swych funkcjach publicznych zdobył doświadczenie jako dyrektor główny administracji miejskiej. Urodzony we Francji, gdzie mieszka obecnie, spędził siedem lat za granicą pracując w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i Polsce. Zaowocowało to kontaktami międzynarodowymi i doskonaleniem języków obcych. Pasja komunikacji, kontaktów międzynarodowych, aktywna działalność w Ruchu Europejskim są elementami, które wpłynęły na charakter firmy. W chwilach wolnych Olivier spędza swój czas, przyjaciółmi, uprawia sport a jeśli tylko nadarzy się okazja podróżuje, odkrywając nowe inspiracje zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Dobrze wiedzieć

- Obroty w handlu międzynarodowym uległy potrojeniu od 1990 roku

- Unia Europejska stanowi 20% światowej wymiany handlowej

- Wymiana handlowa między Polską a Francją wzrosła prawie trzykrotnie od 2000 roku

- Rynek tłumaczeń na świecie notuje wzrost 15% w stosunku rocznym

- Obroty światowe sektora tłumaczeń na świecie wyniosły 15 miliardów euro

Mentions légales

Editeur du site internet

FRANPOLIA - Olivier DUBOIS
Siège social: 15, rue de l'Esturgeon - 67000 Strasbourg
SIRET: 75091758500028
RCS: Strasbourg TI 750 917 585
Capital social: 1,00 euros

Création et hébergement du site internet

Agence Accentcom
8 rue de la Prevoyance
25000 Besançon
http://www.accentcom.fr
contact@accentcom.fr

Propriété Intellectuelle

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes, ainsi que leur mise en forme, sont la propriété exclusive de la société, à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires ou auteurs. Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit de FRANPOLIA. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre. FRANPOLIA est identiquement propriétaire des "droits des producteurs de bases de données" visés au Livre III, Titre IV, du Code de la propriété intellectuelle (loi nº 98-536 du 1er juillet 1998 relative aux droits d'auteur et aux bases de données).